Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over het handelen van de Marshoeve.
Wanneer u een klacht heeft vernemen wij dit graag. Er zijn verschillende manieren om een klacht te melden.

    • Bespreek de klacht met de persoonlijk begeleider . Plan hiervoor een afspraak of belmoment.
    • Stuur een email naar klachten@demarshoeve.nl. Beschrijf hierin zo specifiek mogelijk de klacht. Wij zullen intern de klacht behandelen en u op de hoogte stellen van de genomen stappen.
    • Kinderen en vertegenwoordigers kunnen contact opnemen met landelijk vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Dit kan via akj.nl/jongeren/klacht.

Afhandeling

Iedere klacht nemen wij in behandeling. Wij zullen na een klacht vermelden welke stappen er zijn ondernomen binnen onze organisatie. Zijn er externe instanties betrokken dan zullen wij hen ook op de hoogte stellen

Externe melding

Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief: Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van de wettelijke vertegenwoordiger of van degene die u helpt bij het maken van de brief;De naam, adres en telefoonnummer van de Marshoeve en de persoon tegen wie u een klacht indient;

Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt;
– De reden waarom u hier een klacht over hebt;
– Een beschrijving van uw acties ingeval en voor zover u al iets hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;

 

Stuur uw brief naar:
Klachtencommissie Landbouw en zorg
p/a Federatie Landbouw en Zorg
Postbus 245
Wageningen of info@iar.nl

Document: Klachtenreglement deelnemers

Voor de uitgebreide informatie over hoe uw klacht behandeld wordt verwijzen wij graag naar onderstaand document.

klachtenreglement_deelnemer_versie_juli_2022
Stel uw vraag

Een opmerking, suggestie of vraag? Neem contact met ons op middels onderstaand formulier.

Not readable? Change text. captcha txt